Quotes

De weg naar binnen leidt uiteindelijk naar ’t licht, die belofte maakt vrij ~ Henk van der Eng

Wanneer iemand de reis naar zijn eigen hart volbrengt, zal hij zichzelf vinden in het hart van alle anderen ~ Thomas Keating

Een crisis is een kans met een gevaarlijk sterke wind in de zeilen ~ Chinees gezegde

Het brein heraalt wat het hart niet kan wissen ~ Jan Bommerez

Leed is in spirituele zin het schuurpapier dat mensen wakker schudt ~ Ram Das

Als je spiritueel begint te ontwaken zul je je eigen leed opnieuw beleven en het als middel gebruiken om te ontwaken ~ Ram Das

Leraren openen de deur maar je moet zelf naar binnen gaan ~ Confucius

De weg zelf is je bestemming ~ Confucius

De metafysische taak van de mens ligt in de voortdurende uitbreiding van het bewustzijn en zijn bestemming als een individu ligt in de schepping van individueel zelf gewaar zijn. Bewustzijn maakt de wereld zinvol ~ Carl Gustav Jung

Ga niet uit je zelf vandaan; richt je naar het binnenste, want in de innerlijke mens huist de waarheid ~ Augustinus

Reïncarnatie helpt je niet als je in je volgende leven wéér niet weet wie je bent ~ Joan Tollifsen

Iemand met zijn schaduw confronteren, is hem zijn eigen licht laten zien ~ Eckhart Tolle

De ontdekking dat vrede, geluk en liefde immer aanwezig zijn in ons wezen, en volledig beschikbaar tijdens alle ervaringen en omstandigheden, is de grootste ontdekking die iemand kan doen ~ C. G. Jung

Elke gedachte die je doet geloven dat je ergens, later in de toekomst, vervulling zult vinden, zet je op het verkeerde been ~ Rupert Spira

Als je het idee dat je werkelijk iets weet laat varen, kun je de rest van je leven in verwondering zijn ~ Scott Kiloby

Macht over andere mensen is zwakte, vermomd als kracht ~ Nin Sheng