Privacy Policy

spiraal-wit

Privacyverklaring Caroline Thijs 

Dit is de privacyverklaring van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van Caroline Thijs, gevestigd in de gemeente Roosendaal en kantoorhoudende te, 4707RN Roosendaal, Oude Turfvaartsestraat 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83909923, hierna ook te noemen: “CT”. 

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en het spreekt voor zich dat CT veel waarde hecht aan de bescherming van uw privacy. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor uw toegang tot de website, het verzenden van de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Wij verwerken persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

In deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en met uw privacy. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van CT. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-09-2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van voorgaande versies.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel

Welke persoons gegevens

Rechtsgrond

Bewaartermijn

Ontvangers

     

Communiceren en informeren betreffende het aangaan van en uitvoering van de overeenkomst

● Voornaam
● Achternaam
● Adres
● Telefoonnummer      
● E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

● Klantregistratiesysteem
● Autorespond
● Activecampaign

Administratie

● Voornaam
● Achternaam
● Telefoonnummer
● E-mail adres
● Bankgegevens
● Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst / wettelijke verplichting

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

● Boekhouder
● Accountant
● Belastingdienst
● Verzekeringen
● Financiële instellingen

Statistisch onderzoek

● NAW-gegevens         
● Cookies (zie sub cookies)  ● IP-gegevens

gerechtvaardigd belang

Uw gegevens worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 28 dagen geanonimiseerd.

● nvt

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

● Voornaam         
● Achternaam       
● E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst / Toestemming

Gedurende de looptijd van de overeenkomst of zolang als men aangemeld is.

● E-marketingtools

Gedragsgericht adverteren

● Data over surfgedrag         ● Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
● IP-gegevens

Toestemming

De gegevens

● Google
● Social media websites zoals Facebook en LinkedIn

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

● Cookies (zie sub cookies) 
● IP-gegevens

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

● Websitebeheerder       
● Analytics tools

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. 

Cookies uitzetten

U kunt uw toestemming voor het plaatsen van cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt het recht CT te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij CT op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is u inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, rectificeren, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u uw verzoek kenbaar maakt en CT geen grondslag heeft om niet aan uw verzoek te voldoen, zal CT uw verzoek inwilligen en doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van CT hebben ontvangen. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekt CT uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij CT wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. 

Beveiliging persoonsgegevens 

CT treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Minderjarigen 

U mag uw persoonsgegevens niet zomaar met ons delen indien u jonger bent dan 16 jaar (in overeenstemming met artikel 8 lid 1 AVG). Indien u als minderjarige uw persoonsgegevens met ons wenst te delen dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 

Links naar andere websites 

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van CT. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. CT raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid 

CT behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze Privacyverklaring te wijzigen. Op onze website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. CT raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal CT er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf 1 september 2021. 

Contactgegevens 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of CT wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: Verantwoordelijke: Caroline Thijs | E-mail: caroline@carolinethijs.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.